AYVANSARAY TÜRK MAHALLESİ YENİLEME PROJESİ

Yapı

Türk mahallesi Fatih ilçesi sınırları içinde yer almakta olup, Tekfur sarayı civarlarından başlayıp İvaz Efendi Camii, Herakleios Surları, Anemas Zindanları, Blakernai Kilisesi, Cabir Camii ile Lonca ve Karabaş mahallerinide içine alarak Balat’a kadar uzanmaktadır.
Blakernai Kilisesi ve Ayazmanın varlığı nedeniyle semt Ortodoks Hristiyanlar için Arap Kuşatmaları sırasında surlar önünde şehit düşen sahabelerin mezarlarından dolayıda müslümanlar için manevi değeri olan bir semttir.
Proje alanında surlar, camii, hazire, çeşme ve 15 adet tescilli sivil mimarlık örneği ahşap yapıya ilaveten zaman içinde yapılmış olan yeni betonarme yapılarda yer almaktadır.

Proje Açıklaması

Projelendirme çalışmalarında; mülkiyet durumu, mevcut doku, tescilli sivil mimarlık örneği yapılar, tescilli anıt eserler, kaybolan sokak dokusu, yeşil alanlar ve alandaki dini yapılar dikkate alınmıştır.
Alan, Tarihi Yarımada kimliğine uygun, günümüz kent yapısının sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçları ile beraber yaşam ve konfor standartlarınıda sağlayacak şekilde şekilde projelendirilmiştir.
Proje alanında 2672 ada da sura dayanmış olan 1,2,3 ve 4 nolu parsellerdeki yapılar kaldırılmış, surlar ile yapılar arasında yeşil bir bant oluşturulmuştur.
Proje alanı 15 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapı, 9 adet betonarme yapı, Toklu Dede Mescidi ve 1 adet otel yapısı yer alacak şekilde projelendirilmiştir.

İşveren         : SNR Holding A.Ş.

Yapı Alanı     : 10.920 m²

Konumu        : İstanbul, Fatih, Ayvansaray Mahallesi

Proje kapsamında yapılan işler

  • Ada Avan Projelerinin Hazırlanması.
  • Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması.
  • Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Rekonstrüksiyon Projelerinin Hazırlanması.
  • Kurumlara Projelerin Onaylatılması ve Yasal İzinlerinin Alınması.
PROJELERE DÖN