HİDAYET CAMİİ

Yapı

Hidayet Camii’nin bulunduğu alana, kayıkhaneler ve kayıkhanelerin üstündeki bekar odalarının, uygunsuz kullanım şeklinden dolayı melek girmez sokağı da denilmekte idi.
Sultan II.Mahmud H.1229/M.1814 yılında sokaktaki bahse konu yapıların tamamını yıktırarak yerine Hidayet Camii’ni yaptırmıştır..1229/M.1814 yılında H.1229/M.1814 yılında fevkani ahşap olarak yaptırılmıştır.
Ahşap olarak yapılmış olan camii, Sultan II.Abdülhamid tarafından H.1305/M.1887-88 yılında Alexandre Vallaury’ye kargir olarak yeniden yaptırılmıştır.
26.03×12.23 m ölçülerinde dikdörtgen bir alana oturan Hidayet Camii ticari doku içerisinde yer alıyor olması nedeniyle tıpkı Rüstem Paşa Camii’nde olduğu gibi alt kısmı depo/mahzen olarak kullanılan fevkani bir yapı özelliği gösterir.
Fevkani bir yapı olmasına rağmen etrafını saran yapılar nedeniyle çok fazla algılanamayan Hidayet Camii özellikle Oryantalist cephe tasarımı ve süsleme programı bakımından 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin ünik örneklerinden biridir.
Yapı barok, neoklasik ve geleneksel Türk süsleme sanatlarına özgü ögelerin de katıldığı süsleme programına rağmen baskın bir Oryantalist yapı olarak dikkat çekmektedir.

Proje Açıklaması

Hidayet Camii için hazırlanmış olan restorasyon projesinde yapım yılından günümüze kadar yapıya eklenmiş olan muhdes eklentilerin kaldırılarak özgün haline döndürülmesi hedeflenmiştir.
Bu kapsamda avlu kapısının üstündeki kubbe soğan kubbeye çevrilmiştir.Bodrum kattaki muhdes betonarme asma kat kaldırılmış, bu katın kıble duvarına bitişik olarak yapılmış olan trafo binası kaldırılarak bu cephedeki iki pencere özgün yerlerinde yeniden açılmıştır.
Harim ile son cemaat bölümünü birbirinden ayıran duvar ile mahfil katı ile iç kısımlardaki süslemelerde yapıldığı dönemdeki özgün haline çevrilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen unsurlarla beraber yapı cephesi, statik durumu , altyapısı, ahşap öğeleri açısından bütün olarak ele alınarak gerekli müdahaleleri içerek şekilde projelendirilmiştir.

İşveren         : İTO – Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yapı Alanı     : 650 m²
Konumu        : İstanbul, Fatih, Hobyar Mahallesi

Proje kapsamında yapılan işler

  • Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması.
  • Kurumlara Projelerin Onaylatılması ve Yasal İzinlerinin Alınması.
  • Teknik Uygulama Sorumluluğunun Üstlenilmesi.
PROJELERE DÖN