İTO EK BİNA – MÜZE

Yapı

19. yüzyıl ortalarına doğru, Osmanlı yönetimi denizcilik teknolojilerindeki gelişime bağlı olarak İstanbul’un artan deniz ulaşımı ve deniz taşımacılığı ile birlikte bir takım siyasi nedenlerden dolayı Haliç’in her iki yakasında yeni rıhtımların inşa edilmesi için çalışmalar başlatmıştır. Yürütülen bu çalışmaların sonucunda 1879 yılında Sirkeci-Unkapanı ve Azapkapı-Tophane arasında denizin doldurulması suretiyle kazanılacak alanda gümrük binaları ve antrepolar ile tümüyle yeni baştan tasarlanmış rıhtımların inşa imtiyazı Marius Michel’e (Mişel Paşa) verilmiştir.

Fransız bir denizci ve mimar olan Mişel Paşa’nın elde ettiği imtiyaz kapsamında Sirkeci kıyılarına bir rüsumat binası ve birkaç antrepo inşa edilmiş ve devamında Sultan II. Abdülhamid döneminde Mişel Paşa ile 85 yıllık yeni bir imtiyaz anlaşması daha imzalanmıştır.
Sonrasında kurulan Société Anonyme Ottomane des Quais, Docks et Entrepots de Constantinople (Dersaadet Rıhtım, Dok ve Antrepo Anonim Şirketi Osmaniyesi) tarafından yürütülen rıhtım inşaası nedeniyle 1870’lerde inşa edilen binalardan bazıları yıkılarak yerlerine yeni binalar yapılır. 1870’lerde inşa edilen yapılardan biri de Hidayet Camii’ne bitişik olan Dahili ve Ecnebi Malları Gümrük Binası’dır. (R.3)
Mişel Paşa’nın elde ettiği 1890 tarihli ikinci imtiyaz kapsamında yapılması planlanan Eminönü rıhtımı önünden Sirkeci’ye kadar uzanan 12 m genişliğindeki cadde yapımı istimlak ve diğer idari işlemlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle ancak Sultan Mehmed Reşad’ın tahta çıkışından sonra gerçekleşebilmiş bu yüzden de yeni açılan yola Reşadiye Caddesi adı verilmiştir.
Reşadiye Caddesi’nin açılması sırasında, 1870’lerde inşa edilen Hidayet Camii’ne bitişik Dahili ve Ecnebi Malları Gümrük Binası’nın yarıya yakın Kısım yıkılarak denize bakan bu cephe masif bir duvar ile kapatılmıştır.
Bu tarihten günümüze kadar geçen süreçte yapı dönem dönem kullanım şeklinden kaynaklı değişikliklere uğramış ve günümüzdeki nihai şeklini almıştır.
Günümüze kadar İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yönetim binası olarak kullanılmıştır.

 

Proje Açıklaması

Tarihi geçmişi 1870’lere dayanan, Eminönü meydanındaki bu önemli liman yapısı, tarihi meydana bakan zemin katındaki kitabevi, ticaret müzesi, sergi katları ve meclis salonu ile bölgenin en önemli kültürel yapılarından biri olmaya aday.
Yapı orijinal dokusu korunurken günümüz çağdaş ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde yeniden projelendirilmiştir.
Kent hafızasında önemli bir yere sahip olan yapının özgün olan üç cephesi üzerindeki prekast kaplamalardan arındırılarak özgün haline dönüştürülürken, Reşadiye Caddesi’nin açılması esnasında yapılan yıkımlar sonrasında yapılan deniz cephesi yeniden yorumlanmıştır.
Boğaza açılan bu yeni cephe tamamen şeffaf, deniz yapının içine girerken , yapının da denize ve sokağa taştığı, yapı içinden meydanın, Boğazın, Galata’nın, farklı açılardan ve kotlardan tecrübe edilebileceği ve kullanıcılarına bambaşka bir deneyim sunacağı şekilde kurgulanmıştır.
Yapının yeni kullanım şeklinden kaynaklı müzeye ait sergi katları, meclis salonu, ofisler, ana merdiven, servis asansörleri, yangın merdivenleri ve teknik şaftlar ise yapının içine yeniden yerleştirilmiştir.

 

İşveren         : İstanbul Ticaret Odası

Yapı Alanı     : 5.750 m²

Konumu        : İstanbul, Fatih, Hobyar Mahallesi

Proje kapsamında yapılan işler

  • Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon,
    Rekonstrüksiyon Projelerinin Hazırlanması.
  • Mühendislik Projelerinin Hazırlanması.
  • Kurumlara Projelerin Onaylatılması ve Yasal İzinlerinin Alınması.
  • İç Mimari Projelerin Hazırlanması.
  • Teknik Uygulama Sorumluluğunun Üstlenilmesi.
PROJELERE DÖN