HAKKIMIZDA

PROJE YÖNETİMİ

PROJELER

PROJE YÖNETİMİ
Bir projenin konsept aşamasından başlayıp iskan belgesinin alınmasına kadar geçen tüm sürecin projeye özel görevlendirilecek olan teknik ve idari personel ile yönetilmesi.

1- Projenin Yatırım Fizibilitesi Açısından Değerlendirilmesi
Proje fikir aşamasında iken;

  • Fonksiyon,
  • Mevzuatlar ve imar yönetmeliği,
  • Yaklaşık maliyet,
  • Hasılat,
  • Zaman,

açısından değerlendirilmesi sonrasında sürecin raporlanması.

2- Tasarım Yönetimi
Bir projenin işveren talepleri ile projenin gerekliliklerine uygun olarak, konsept aşamasından itibaren uygulama projelerinin hazırlanması, proje sürecinde yer alan tüm disiplinlerin ( Statik, Elektrik, Mekanik, Peyzaj, v.b) koordinasyonunun sağlanması ve projenin uygulanabilmesi için gerekli onay /
izinlerin alınmasına kadar geçen tüm sürecin yönetilmesi.

3- İnşaat Yönetimi
Projenin uygulanabilmesi için işveren taleplerine uygun yüklenici modelinin oluşturulması sonrasında, inşaatın yapımından iskanın alınmasına kadar geçecek olan tüm sürecin yürütülmesi.

4- İhale Süreci Yönetimi
Oluşturulmuş olan proje yapım metoduna göre ihale dosyalarının hazırlanması, devamında yüklenici/tedarikçi seçiminin yapılıp ihalenin sonuçlandırılması da dahil olmak üzere tüm sürecin işveren ile birlikte yürütülmesi.

5- Kabul ve İskan Süreci Yönetimi
Tüm uygulamaların projelere uygun yapıldığının kontrolü ve İskan belgesinin (Yapı kullanım belgesi) alınması sürecinin yürütülmesi.

PROJELER

LİMAN HAN

İstanbul

2019

İstanbul Ticaret Odası

ITO EK BİNA - MÜZE

İstanbul

2019

İstanbul Ticaret Odası

GALATAPORT OTEL

İstanbul

2019

Türkiye Odalar Borsalar Birliği

LİMAN HAN

İstanbul

2019

İstanbul Ticaret Odası