Return

ŞURA-İ DEVLET

VALİLİK YÖNETİM

BİNASI

Yapı

Yaklaşık iki asır boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim merkezi olan Bâb-ı Âli Osmanlı siyasi tarihinin en önemli ve sembol yapılarından biridir. 

Şura-i Devlet, Hariciye Nezareti, Sadaret Konağı olmak üzere  monoblok düzende üç yapı, Gaspare Fosatti’nin tasarlayıp inşa ettiği palladien tarzdaki

arşiv binası ve   Bâb-ı Kebir kapısından oluşan ( Bâb-ı Âli kapısı) Bâb-ı Âli kompleksi İstanbul Valiliği tarafından kullanılmaktadır.Bâb-ı Âli yapıları tarih 

boyunca sürekli yangınlara maruz kalmış, defalarca yanmış ve birçok kere tümüyle yok olmuş, ve tekrarında yeniden inşaa edilmişlerdir.Bu yangınlardan 

biri olan 6 Şubat 1911 yılındakiyangın Bab-ı Âli’nin yaşadığı son ve en vahim olaylardan biri olup bu yangının neticesinde Şura-i Devlet Dairesi tamamen

yok olmuş ve bir daha da inşa edilmemiştir. Böylece monolitik yapı içinde üç bölümden oluşan Bâb-ı Âli iki bağımsız yapı kütlesine dönüşmüştür.İlerleyen 

süreçte ise (inşaa tarihi tam bilinmemekte) günümüze kadar AFAD tarafından kullanılan betonarme bir yapı yapılmıştır.

 

Proje Açıklaması

Yapılan, araştırma ve analiz çalışmaları sonrasında Şura-i Devlet yapısının ihyasına yönelik

mimari projeleri hazırlanmıştır.Hazırlanan projelerin ilgili kurumlarca onaylanmasına 

müteakiben mevcuttaki betonarme yapı yıkılarak İstanbul Arkeoloji Müzesi nezaretinde 

yapılan kazı çalışmalarında yıkılan betonarme yapının altından çıkan kalıntılarıda 

kapsayan mimari tadilat projeleri hazırlanmıştır.

 

 

İşveren         : T.C İstanbul Valiliği – YİKOB

Yapı Alanı     : 00.00 m²

Konumu        : İstanbul, Fatih, Hobyar Mahallesi

Proje kapsamında yapılan işler 

o Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Rekonstrüksiyon Projelerinin Hazırlanması 

o Mühendislik Projelerinin Hazırlanması

o Kurumlara Projelerin Onaylatılması 

o Yasal İzinlerinin Alınması

o İç Mimari Projelerin Hazırlanması

o Teknik Uygulama Sorumluluğunun Üstlenilmesi