ŞEHİT ALİ PAŞA KÜTÜPHANESİ

Yapı

Şehit Ali Paşa Kütüphanesi, Vefa semtinde Şehit Ali Paşa tarafından 1715 yılında devrinin Hassa baş mimarı Kayserili Mehmed Ağa’ya yaptırılmıştır.
İstanbul’un bağımsız bir binaya sahip ilk kütüphanesi olan Divanyolu’ndaki Köprülü Kütüphanesi’nden sonra yapılmış olan ikinci kütüphane olması yapıya ayrı bir önem katmaktadır.
Yapı bodrum, zemin ve iç içe iki odası bulunan üst kattan oluşmaktadır.
Bir sıra taş iki sıra tuğladan (almaşık duvar) oluşan yığma yapım tekniği ile inşa edilmiştir.Yapıda kubbesinde müzeyyen malâkâri ve hatayi motifler içeren kalem işleri, duvarlarında mermer kaplamalar başka yapılardan getirilmiş olan Kütahya ve İznik çinileri, kündekâri kapakları olan kitap nişleri ve zemininde şeşhane tuğla kaplamaları bulunmaktadır.
Kütüphanenin 1894 Büyük İstanbul Depremi’nde büyük zarar görmesi üzerine içindeki koleksiyonlar 1933 yılında Süleymaniye Kütüphanesi’ne taşınıp boşaltılarak dönem dönem farklı amaçlarla kullanılmıştır. Bu kullanım şekilleri yapıda ciddi bozulmalara neden olmuştur.

Proje Açıklaması

Yapılan restorasyon uygulamaları kapsamında bahçe ile zemin kat hücrelerindeki dolgu toprak alınarak tabii zemin kotuna getirilmiş ve zamanla yok olmuş olan bahçe duvarı moloz taş ile yeniden yapılmıştır.
Yapının cephelerindeki eksik kısımları yonu taşı ile tamamlanmış ve diğer kısımlarında da kumlama işlemi yapılmıştır.
Özgünlüğünü kaybetmiş olan kapı ve pencere doğramaları ahşap malzemeden yapılmış olanlarla değiştirilmiştir.
İç kısımlarındaki kalemişleri, duvar çinileri, mermer kaplamaları, şeşhane tuğla döşemeleri ve ahşap kündekari kapakları muhdes eklerinden arındırılarak özgün malzemelerle tümlenmiştir.
Yapının tüm mekanik ve elektrik alt yapısı yenilenmiştir.
Yapılan tüm bu restorasyon çalışmaları sonrasında yapı tekrar özgün fonksiyonu olan kütüphaneye uygun hale getirilmiştir.

İşveren         : KADEM VAKFI
Yapı Alanı     : 1.540 m²
Konumu        : İstanbul, Fatih, Vefa Mahallesi

Proje kapsamında yapılan işler

  • Mühendislik Projelerinin Hazırlanması.
  • Teknik Uygulama Sorumluluğunun Üstlenilmesi.
  • Restorasyon Uygulamalarının Yapılması.
PROJELERE DÖN