TARİHİ KASIMPAŞA UN FABRİKASI

Yapı

Kasımpaşa un fabrikası döneminin önemli endüstri yapılarından biri olan yapı 1852 yalında Sultan Abdülmecid döneminde değirmen binası olarak inşa edilmiştir. 1928 yılında ikinci ve üçüncü depoların eklenmesi ile kompleks bir yapı halini almıştır.
Yapıldığı dönemde yığma, çelik ve ahşap yapım tekniklerine sahip yapıda sonradan eklenen betonarme sistemlerinin izleri de görülmektedir.
Üslup birliği olmayan yapının cephelerinde, art nouveau üslubunda dekoratif öğeler, kemerli kapı ve pencereler, taş söveler , taş kat silmeleri yer almaktadır.
Strüktür ve malzeme bozulmaları, dönem dönem yapılmış olan eklemeler ve uzun süre boş kalmış olmasından dolayı yapının nerdeyse tamamı yıkılmış olup, ön cephelerin belli bir kısmı ayakta kalabilmiştir. Yapı günümüzde mevcut haliyle kullanılamaz durumdadır.

 

Proje Açıklaması

2.Grup Tescilli Yapı olan endüstri yapısı Haliç Denizi kenarında yer almakta ve 18.400m²’lik bir alandan oluşmaktadır. Zaman içerisinde terk edilen ve günümüzde kullanılmayan yapı kompleksi, özgün olan kısımların korunduğu, içerisinde sergi salonları, sanat atölyeleri, kütüphane, etkinlik alanları ile yaşam alanlarını barındıran, bütününde işlev sürekliliğinin sağlandığı ve yapıya yerleştirilen insan yaşamı ile korunacak bir yaklaşımla yeniden projelendirilmiştir.

 

İşveren         : Ege Yapı A.Ş.

Yapı Alanı     : 18.400 m²

Konumu        : İstanbul, Beyoğlu, Bedrettin Mahallesi

Proje kapsamında yapılan işler

  • Ada Avan Projesinin Hazırlanması.
  • Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması.
  • Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Rekontrüksiyon Projelerinin Hazırlanması.
  • Kurumlara Projelerin Onaylatılması ve Yasal İzinlerinin Alınması.
  • Teknik Uygulama Sorumluluğunun Üstlenilmesi.
PROJELERE DÖN